skip to Main Content

Varför DevOps?

Öka samarbetet mellan Dev och Ops när vi tillsammans automatiserar manuella steg och därmed kan syssla med att leverera mer värde.

 • Från 3 dagar till 1 timme för att fixa en incident
 • 3 gånger färre incidenter
 • Halverade säkerhetsproblem
 • 30 % mer tid till att leverera värde
 • 200 gånger fler driftsättningar
 • 2555 gånger snabbare ledtider

Dynamic DevOps består av fyra steg och du kan köpa alla steg eller varje steg för sig.

it-konsulter

Steg 1 – Analys

För att veta var DevOps gör mest nytta behövs en kortare eller längre analys. Här får vi svar på många frågor.

 • Automatiseras infrastruktur?
 • Källkodhanteras kod?
 • Källkodhanteras infrastruktur?
 • Körs Continuous Integration?
 • Automatiseras tester?
 • Ska de projekt vi tittar på vara projekt som fokuserar på kärnverksamheten eller sidoprojekt?
 • Arbetar vi agilt?
 • Behövs utbildning i processer och arbetssätt?
 • Management 3.0?

Steg 2 – Utbildning

Att förstå och ta till sig DevOps är viktigt. Därför erbjuder vi utbildning för alla:

 • Infrastruktur
 • Utveckling
 • Ledning
 • Uppdragsledare

Steg 3 – Införande

Vi erbjuder oss att hjälpa er att införa DevOps tillsammans med era IT-tekniker.

 • Proof of Concept – Visa att konceptet fungerar med ett demoprojekt
 • Pilot – Automatisera driftsättning i ett projekt
 • Förfina piloten med infrastruktur som kod och automatiserade tester
 • Ta fram riktad dokumentation för att kunna genomföra detta i alla projekt.
 • Få fram mätvärden

Steg 4 – Uppföljning

Vi följer upp införandet av DevOps och tar fram siffror på resultatet.

 • Antal driftsättningar
 • Ledtider
 • Incidenter
 • Nertid
Back To Top